Dr.Franje Tuđmana 70
10450 Jastrebarsko
Croatia

Tel: +385 (01)6273 644
+385 (098)1633 270

E mail: termoklima.ivancic@gmail.com

OIB: 26721416399